Trang chủ Tags Phân tích kỹ thuật

Tag: Phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật là phương pháp xác định xu hướng, lịch sử giao động và hình dạng của biểu đồ.

Các nhà đầu tư sử dụng phương pháp phân tích kỹ thuật giả định rằng tất cả các yếu tố ảnh hưởng đến đến tỷ giá của thị trường đã nằm toàn bộ trên biểu đồ. Ngoài ra họ cũng tin rằng lịch sử sẽ lặp lại và các giao động của tỷ giá trong quá khứ có thể xuất hiện lại trong tương lai.