Trang chủKiến ThứcVốn cổ phần là gì? Sự khác biệt với các dạng vốn...

Vốn cổ phần là gì? Sự khác biệt với các dạng vốn khác

Hiểu như thế nào về vốn cổ phần? Các đặc điểm chính và sự khác biệt với những loại vốn khác ra sao? Để khám phá về những vấn đề này, Nhatkytraders sẽ có tìm hiểu và cập nhật tường tận qua nội dung sau. Bạn hãy theo dõi và lưu ý cho mình ngay nào!

vốn cổ phần
Tìm hiểu về vốn cổ phần

Khái niệm vốn cổ phần

Vốn cổ phần (Equity) là một khái niệm trong tài chính và kế toán, thường được sử dụng để chỉ số lượng tiền mà các chủ sở hữu đầu tư vào doanh nghiệp. Đây là một trong những nguồn vốn cần thiết để hoạt động của doanh nghiệp.

Equity đại diện cho giá trị của các phần sở hữu trong doanh nghiệp. Cổ đông chủ sở hữu cổ phần của công ty được coi là các chủ sở hữu của doanh nghiệp đó và họ có quyền tham gia vào quản lý và ra quyết định cho công ty thông qua việc bỏ phiếu trong các cuộc họp cổ đông.

Cổ phần có thể được mua và bán trên thị trường chứng khoán. Giá trị của cổ phần có thể thay đổi tùy thuộc vào hiệu suất và triển vọng của công ty đó. Đây cũng là một trong các thành phần chính thuộc cấu trúc tài chính của một doanh nghiệp, bên cạnh nợ vay và vốn chủ sở hữu khác.

Một số đặc điểm chính

Equity có một số đặc điểm chính như sau:

 • Thẩm quyền chủ quản: Cổ đông sở hữu vốn cổ phần có quyền tham gia vào quản lý và ra quyết định cho doanh nghiệp thông qua việc bỏ phiếu trong các cuộc họp cổ đông.
 • Phần lợi nhuận: Cổ đông có quyền được nhận phần lợi nhuận sau khi công ty đã trả các khoản chi phí và nợ vay. Lợi nhuận có thể được phân phối dưới dạng cổ tức hoặc tăng giá trị cổ phiếu.
 • Nguy cơ và thưởng lợi: Cổ đông chịu nguy cơ cao hơn so với người cho vay do nếu công ty gặp khó khăn, họ sẽ không được trả nợ cho đến sau khi tất cả các nghĩa vụ với người cho vay và các cơ sở khác đã được trả. Tuy nhiên, cổ đông cũng có thể hưởng lợi từ sự tăng trưởng và thành công của doanh nghiệp.
 • Quyền biểu quyết: Cổ đông có thể có quyền bỏ phiếu và tham gia vào các quyết định lớn của công ty, như việc bầu Ban điều hành hoặc phê duyệt các quyết định chiến lược.
 • Khả năng chuyển nhượng: Cổ phần có thể được mua và bán trên thị trường chứng khoán hoặc thông qua các thỏa thuận riêng, cho phép cổ đông chuyển nhượng sở hữu của mình trong công ty.
 • Tính liên tục: Equity thường không có ngày đáo hạn cụ thể và có thể tồn tại liên tục, miễn là doanh nghiệp vẫn hoạt động.
 • Tính đa dạng: Cổ phần có thể được phát hành dưới nhiều hình thức khác nhau. Bao gồm cổ phiếu ưu đãi, cổ phiếu bình thường, cổ phần có quyền biểu quyết và không có quyền biểu quyết. Điều này tùy thuộc vào cấu trúc vốn của doanh nghiệp.
Equity
Đặc điểm của Equity

Tác động vốn ra sao?

Vốn cổ phần có tác động lớn đến nhiều khía cạnh của một doanh nghiệp và cả nền kinh tế nói chung. Dưới đây là một số tác động chính:

 • Tài chính doanh nghiệp: Equity cung cấp nguồn vốn cho doanh nghiệp để thực hiện các hoạt động kinh doanh và đầu tư. Việc có một cấu trúc vốn ổn định và hợp lý sẽ giúp doanh nghiệp cải thiện khả năng tài chính, tăng cường khả năng vay vốn từ các nguồn khác nhau và giảm nguy cơ biến động vốn.
 • Quản lý rủi ro: Equity giúp phân chia rủi ro giữa các bên liên quan đến doanh nghiệp. Các cổ đông chịu rủi ro về mức độ mà họ đầu tư vào doanh nghiệp, trong khi người cho vay hoặc các bên liên quan khác có thể chịu rủi ro khác.
 • Tạo động lực cho quản lý: Việc sở hữu vốn cổ phần giúp tạo động lực cho các nhà quản lý và nhân viên, bằng cách cung cấp cơ hội tham gia vào chương trình chia sẻ lợi nhuận hoặc sở hữu cổ phiếu của công ty.
 • Tạo động lực cho đầu tư: Cổ phần có thể được sử dụng để thu hút các nhà đầu tư mới, bằng cách cung cấp cơ hội tham gia vào tiềm năng tăng trưởng và lợi nhuận của doanh nghiệp.
 • Ảnh hưởng đến giá trị thị trường: Tình hình Equity có thể ảnh hưởng đến giá trị thị trường của doanh nghiệp, trên cơ sở sự kỳ vọng của thị trường và hiệu suất tài chính của công ty.
Equity
Những tác động của vốn Equity

Sự khác biệt với các dạng vốn khác

Equity khác biệt với các dạng vốn khác như vốn vay và vốn ưu đãi ở một số điểm quan trọng:

 • Trách nhiệm về thanh toán: Vốn cổ phần không đòi hỏi phải trả lại theo một định kỳ nhất định hoặc có ngày đáo hạn như vốn vay. Trái lại, vốn vay thường phải trả về cùng với lãi suất theo lịch trình đã thỏa thuận. Vốn ưu đãi cũng có thể có một lịch trình cố định cho việc trả lại, nhưng thường không có tính chất bắt buộc như vốn vay.
 • Ưu tiên trong phân chia lợi nhuận: Trong trường hợp phát sinh lợi nhuận, cổ đông cổ phần chỉ nhận được phần lợi nhuận sau khi tất cả các nguồn lợi nhuận đã được trả cho các nguồn vốn ưu đãi và nợ vay. Cổ đông cổ phần chịu rủi ro cao hơn trong việc thu được lợi nhuận so với các nguồn vốn ưu đãi và nợ vay.
 • Quyền biểu quyết và quyền kiểm soát: Cổ đông cổ phần thường có quyền biểu quyết và quyền kiểm soát trong các quyết định quan trọng của công ty. Trong khi các nhà đầu tư ưu đãi có thể không có quyền biểu quyết và đối với vốn vay, không có quyền này.
 • Tính linh hoạt trong tài chính: Equity không yêu cầu trả lại hoặc trả lãi suất như vốn vay. Điều này có nghĩa, trong các thời kỳ khó khăn, công ty có thể quyết định không trả cổ tức hoặc giảm cổ tức để tiết kiệm tiền mặt. Từ đó giúp giảm bớt áp lực tài chính, trong khi vốn vay vẫn phải được trả theo lịch trình thỏa thuận.
 • Quyền ưu tiên trong trường hợp phá sản: Trong trường hợp công ty phá sản, các nhà đầu tư vốn vay thường có quyền ưu tiên trong việc nhận lại vốn và lợi tức trước khi các cổ đông cổ phần được thanh toán.
Equity có những điểm khác biệt so với các loại vốn khác
Equity có những điểm khác biệt so với các loại vốn khác

Kết luận

Vốn cổ phần là một trong những nguồn vốn quan trọng nhất của một doanh nghiệp, đại diện cho phần sở hữu của các cổ đông trong công ty. Điểm khác biệt chính giữa Equity và các dạng vốn khác như vốn vay và vốn ưu đãi là trong cách chúng ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính, quyền lợi và trách nhiệm của các bên liên quan. 

Nhìn chung, vốn cổ phần đóng vai trò quan trọng trong việc xác định cấu trúc tài chính và quản lý của một doanh nghiệp. Đồng thời cung cấp cho cổ đông quyền lợi và trách nhiệm đặc biệt trong sự phát triển và hoạt động của doanh nghiệp đó.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN KHÁC
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT NỔI BẬT