Trang chủKiến ThứcTìm hiểu thị trường trái phiếu là gì?

Tìm hiểu thị trường trái phiếu là gì?

Thị trường trái phiếu là gì? Như đã biết, trái phiếu là một kênh đầu tư rất tiềm năng. Tuy nhiên trên thực tế thì có rất nhiều loại trái phiếu khiến bạn không biết nên chọn loại nào là tốt? Trong bài viết này, cùng bạn tìm hiểu về thị trường trái phiếu và các loại trái phiếu phổ biến nhất trên thị trường.

Tìm hiểu thị trường trái phiếu là gì?
Tìm hiểu thị trường trái phiếu là gì?

Ý nghĩa thị trường trái phiếu là gì?

Thị trường trái phiếu là nơi diễn ra các hoạt động mua bán trái phiếu giữa các nhà đầu tư, tổ chức phát hành hoặc các tổ chức trung gian.

Là nơi phát hành công cụ nợ, trái phiếu để huy động vốn cho hoạt động của họ. Người nắm giữ trái phiếu được gọi là trái chủ và tổ chức phát hành có trách nhiệm thanh toán lãi và toàn bộ vốn khi đáo hạn cho trái chủ.

Thị trường trái phiếu được chia thành nhiều loại khác nhau tùy thuộc theo đặc điểm và các chức năng của chúng. Tùy theo nhu cầu của nhà đầu tư mà có thể lựa chọn và sở hữu loại trái phiếu phù hợp với mục tiêu đầu tư.

Các đặc điểm cơ bản cần biết của thị trường trái phiếu

Như đã đề cập ở trên, trái phiếu xác định nghĩa vụ nợ của công ty phát hành đối với trái chủ. Dưới đây là một số tính năng của các sản phẩm trên thị trường này.

Về đặc điểm

Trái phiếu có kỳ hạn: Mỗi trái phiếu được phát hành có một kỳ hạn cụ thể. Trái phiếu có thể là ngắn hạn (1-5 năm), trung hạn (5-12 năm) và dài hạn (12-30 năm). Thời gian trả lãi sẽ khác nhau tùy theo loại trái phiếu có thể chia thành 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng. Khi đáo hạn, công ty phát hành sẽ hoàn trả cho nhà đầu tư toàn bộ số tiền đã chi để nắm giữ trái phiếu, cộng với lãi suất theo tỷ lệ quy định.

Trái phiếu được niêm yết với mệnh giá 100.000 VND hoặc bội số 100.000 VND nếu phát hành tại thị trường Việt Nam. Giá trái phiếu có tỷ lệ nghịch với sự thay đổi của lãi suất thị trường. Người sở hữu trái phiếu nhận được một tỷ lệ hoàn vốn cố định trên trái phiếu được xác định trước theo tỷ lệ áp dụng cho trái phiếu.

Nếu tổ chức phát hành phá sản, trái chủ sẽ được ưu tiên thanh toán tài sản thanh lý. Tuy nhiên, trái chủ không có quyền biểu quyết, ảnh hưởng đến việc ra quyết định của công ty.

Phân loại trái phiếu

Ngày nay có nhiều cách phân loại trái phiếu:

  • Theo người phát hành: Có trái phiếu chính phủ, trái phiếu ngân hàng, trái phiếu doanh nghiệp và các tổ chức tài chính.
  • Theo hình thức trái phiếu: Trái phiếu vô danh và ghi danh.
  • Theo tính chất của trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu có thể mua được và trái phiếu có thể được chuyển đổi thành cổ phiếu.
  • Theo lợi sức: Trái phiếu có lãi suất cố định, trái phiếu có lãi suất bằng không và trái phiếu có lãi suất thả nổi.
  • Theo phạm vi bảo hiểm: Trái phiếu bảo đảm và không có bảo đảm.

Tùy theo cách phân loại mà trái phiếu có những đặc điểm riêng biệt và quyền lợi của người sở hữu trái phiếu cũng khác nhau. Khi thực hiện cách phân loại này, nhà đầu tư sẽ có hiểu biết cụ thể hơn về trái phiếu và nắm được các tính chất quan trọng của trái phiếu, để có thể tối đa hóa lợi nhuận của mình trong quá trình đầu tư vào trái phiếu.

Các đặc điểm cơ bản cần biết của thị trường trái phiếu
Phân loại trái phiếu

Các loại trái phiếu có trên thị trường

Có 5 loại thị trường trái phiếu phổ biến mà bạn cần biết:

Thị trường trái phiếu chính phủ

Thị trường trái phiếu chính phủ là thị trường cốt lõi của thị trường trái phiếu. Đây là nơi huy động các kinh phí để bù đắp sự thâm hụt của ngân sách nhà nước. Đây cũng được coi là thị trường chuẩn mực cho thị trường tài chính.

Mục đích chính của việc phát hành trái phiếu trên thị trường này là để gây quỹ cho ngân sách nhà nước, ngoài ra nó còn là nơi chính phủ thực hiện các biện pháp quản lý tiền tệ thị trường nhằm ngăn chặn lạm phát và giải toả một khi nó xảy ra.

Cơ quan phát hành chính là Bộ tài chính. Kế hoạch phát hành trái phiếu chính phủ ra công chúng sẽ được công bố sau khi Kho bạc Nhà nước. Các thông tin bao gồm: Khối lượng phát hành dự kiến, kỳ hạn, lãi suất, v.v. Thông tin này sẽ giúp nhà đầu tư chủ động tìm kiếm nguồn vốn để tham gia đợt chào bán.

Trái phiếu chính phủ được phát hành theo hình thức đấu thầu, bảo lãnh hoặc bán lẻ. Hiện tại, chứng khoán sẽ được đăng ký, lưu ký và niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và chủ yếu được phát hành bằng hình thức đấu thầu. Đối với việc tham gia và mua trái phiếu chính phủ trên thị trường này, hàng năm Bộ Tài chính sẽ xem xét tình hình tài chính của các doanh nghiệp và sự tham gia của họ vào các hoạt động trên thị trường sơ cấp và thứ cấp, đồng thời cấp các khoản trợ cấp.

Thị trường trái phiếu chính quyền địa phương

Là thị trường phát hành trái phiếu để huy động vốn tại địa phương cho các kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chi của ngân sách địa phương.

Trái phiếu chính quyền địa phương phát hành trước sẽ được đăng ký và niêm yết trên sàn giao dịch. Chỉ khi đó, các công bố mới được đưa ra thị trường dưới hình thức đấu thầu, phát hành đại lý hoặc bảo lãnh.

Thị trường trái phiếu chính phủ bảo lãnh

Trái phiếu chính phủ bảo lãnh được phát hành theo hình thức đấu thầu, bảo lãnh, đại lý hoặc bán lẻ.

Thị trường trái phiếu chính phủ bảo lãnh là một thị trường đặc biệt dành cho các đối tượng được bảo lãnh do chính phủ quy định. Các đối tượng như là doanh nghiệp, ngân hàng chính sách và các tổ chức tài chính, tín dụng. Theo đó, đợt phát hành trái phiếu này sẽ huy động vốn để thực hiện các kế hoạch tín dụng có mục tiêu.

Thị trường trái phiếu chính quyền địa phương

Là thị trường phát hành trái phiếu huy động vốn tại địa phương cho các kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chi của ngân sách địa phương. Trái phiếu chính quyền địa phương trước khi phát hành sẽ được đăng ký và niêm yết trên sàn giao dịch. Chỉ bằng cách này, việc công bố mới được đưa ra thị trường dưới hình thức đấu thầu, phát hành đại lý hoặc bảo lãnh.

Thị trường trái phiếu quốc tế

Thị trường trái phiếu quốc tế là nơi mà trái phiếu được mua bán xuyên quốc giá. Trên thị trường này, người phát hành và người bán trái phiếu là các công ty hoặc chính phủ quốc gia và người mua là các quỹ hoặc ngân hàng quy mô lớn và vừa, ngân hàng trung ương, cá nhân, v.v.

Đây là địa điểm bổ sung các nguồn tài chính trung và dài hạn cho doanh nghiệp như nền kinh tế, góp phần vào sự phát triển của đất nước. Ngoài ra, nó còn ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển của hệ thống thị trường tài chính quốc tế.

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp là nơi để các doanh nghiệp huy động vốn cho mục đích kinh doanh, mở rộng các quy mô và phát triển đầu tư. Theo đó, thị trường có thể được chia thành thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp.

Thị trường sơ cấp: Giao dịch với các chứng khoán mới được phát hành, tạo ra các nguồn vốn đáng kể cho tổ chức phát hành. Là nơi tập hợp các nguồn vốn thị trường, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế.

Thị trường thứ cấp: Là địa điểm giao dịch để mua và bán các chứng khoán phát hành trên thị trường sơ cấp. Không được tạo quỹ cho các tổ chức phát hành và không được thực hiện các giao dịch giữa các nhà đầu tư. Bạn có thể chuyển quyền sở hữu trái phiếu cho người khác trên thị trường đó.

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp được phát hành theo 3 phương thức: đấu thầu, bảo lãnh và bán lẻ (do các tổ chức tín dụng phát hành).

Hơn hết, được phát hành riêng lẻ để huy động vốn đầu tư cho các chương trình, dự án hoặc để tăng quy mô vốn lưu động của doanh nghiệp. Có khi, nó cũng giúp cơ cấu lại khoản nợ của tổ chức phát hành.

Các loại trái phiếu có trên thị trường
Thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Nên tham gia vào thị trường trái phiếu không?

Nếu bạn chưa quen với cổ phiếu hay chứng khoán thì trái phiếu là lựa chọn tốt nhất vì tính an toàn của nó so với các loại khác, đặc biệt là trái phiếu chính phủ. Khi bước đầu lựa chọn đầu tư vào cổ phiếu, chắc chắn nhà đầu tư sẽ khó lựa chọn công ty phát hành vì họ chưa có kinh nghiệm đánh giá nghiên cứu tài chính của công ty.

Thị trường trái phiếu mang lại cho bạn một khoản thu nhập cố định trong dài hạn. Từ đó, bạn có thể dành thời gian nghiên cứu sâu hơn về trái phiếu và các loại chứng khoán khác. Nếu là một nhà đầu tư chuyên nghiệp, bạn không nên bỏ qua trái phiếu nó có thể giúp bạn phân tán rủi ro và đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình, từ đó có thể mang lại nhiều thu nhập hơn.

Ngoài ra, cổ phiếu cũng là một kênh đầu tư mà bạn nên tham khảo, bởi nếu doanh nghiệp phát hành phát triển tốt thì lợi nhuận cho nhà đầu tư càng cao. Tất nhiên, câu hỏi rủi ro là khó tránh khỏi, và điều quan trọng là mọi người hãy tìm hiểu kỹ để quyết định của mình không sai lầm.

So sánh thị trường trái phiếu với các loại thị trường khác

Có thể thấy, thị trường trái phiếu rất đa dạng với sự tham gia của nhiều nền kinh tế. Trái phiếu là loại chứng khoán cơ bản phổ biến nhất vì tính an toàn và lợi nhuận của chúng, đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư. Bạn có thể chọn loại trái phiếu ưa thích của mình trên thị trường phù hợp để có hiệu quả đầu tư tốt nhất.

Thị trường trái phiếu vẫn còn khá phổ biến so với thị trường cổ phiếu hay các loại chứng khoán khác. Tuy nhiên, tùy thuộc vào chiến lược của mỗi người, bạn có thể đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình vào các thị trường mà bạn đánh giá cao tiềm năng tăng trưởng hoặc trong khả năng chấp nhận rủi ro của mình.

Cũng không thể nói rằng thị trường này tốt hơn thị trường khác, bởi vì mỗi thị trường đều có những điểm mạnh và hạn chế riêng.

Kết luận

Vì vậy, với những thông tin trên, chúng tôi hy vọng sẽ mang lại cho bạn những kiến ​​thức hữu ích về thị trường trái phiếu. Hi vọng bạn chọn được kênh đầu tư phù hợp.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN KHÁC
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT NỔI BẬT