Trang chủKiến ThứcPhương pháp để định giá cổ phiếu tại thị trường

Phương pháp để định giá cổ phiếu tại thị trường

Việc xác định định giá cổ phiếu sẽ giúp nhà đầu tư có thêm kiến thức trong nhận định thị trường. Điều này có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình xây dựng chiến lược đầu tư hiệu quả. Hãy cùng Nhatkytraders khám phá về vấn đề này qua nội dung chia sẻ dưới đây. 

Một số phương pháp định giá cổ phiếu
Một số phương pháp định giá cổ phiếu

Khái niệm về định giá cổ phiếu tại Việt Nam

Định giá cổ phiếu là quá trình giúp nhà đầu tư chứng khoán xác định giá trị cốt lõi hoặc giá trị thực của một cổ phiếu. Bằng cách này, họ có thể hiểu rõ hơn về giá trị thực tế của một cổ phiếu tại thời điểm hiện tại. 

Kết quả từ việc định giá này cung cấp thông tin quan trọng để đánh giá thị trường và xác định chiến lược đầu tư cho danh mục của nhà đầu tư.

Định giá cổ phiếu tại Việt Nam được thực hiện thông qua nhiều phương pháp khác nhau. Trong đó phổ biến nhất là phương pháp dựa trên chỉ số tài chính, phương pháp so sánh với các công ty cùng ngành hoặc khu vực và phương pháp định giá dòng tiền chiết khấu (DCF). 

Các nhà đầu tư và phân tích thị trường áp dụng các phương pháp này để đưa ra dự báo về giá trị cổ phiếu trong tương lai.

Định giá giá trị cổ phiếu giúp cung cấp thông tin quan trọng để đánh giá thị trường
Định giá giá trị cổ phiếu giúp cung cấp thông tin quan trọng để đánh giá thị trường

Các phương pháp định giá cổ phiếu cơ bản

 • Phương pháp định giá tài sản: Đánh giá giá trị tài sản của công ty, bao gồm tài sản cố định, hàng tồn kho và các khoản đầu tư. Phương pháp này không tính đến lợi nhuận hoặc dòng tiền của công ty mà tập trung vào giá trị tài sản hiện có.
 • Phương pháp so sánh: So sánh giá cổ phiếu của công ty với các công ty cùng ngành hoặc cùng khu vực. Phương pháp này đặc biệt hữu ích khi không có đủ dữ liệu để sử dụng các phương pháp khác.
 • Phương pháp chiết khấu dòng tiền (DCF): DCF là một trong những phương pháp định giá phổ biến nhất. Nó đánh giá giá trị hiện tại của tất cả các dòng tiền tương lai dự kiến từ hoạt động kinh doanh của công ty. Dòng tiền này sau đó được chiết khấu về giá trị hiện tại với một tỷ lệ chiết khấu phù hợp.
 • Phương pháp định giá lợi nhuận: Phương pháp này dựa trên lợi nhuận hoặc dòng tiền của công ty để định giá cổ phiếu. Có thể sử dụng một tỷ lệ lợi nhuận cụ thể (ví dụ: P/E ratio) hoặc tính toán giá trị dựa trên dòng tiền hoạt động hoặc lợi nhuận ròng.
 • Phương pháp định giá cổ tức: Đánh giá giá trị của cổ phiếu dựa trên các dòng tiền cổ tức dự kiến mà công ty sẽ trả cho cổ đông trong tương lai.

Phân tích và nhận định một số dạng định giá

Tìm hiểu cụ thể hơn về một số dạng định giá cổ phiếu qua phân tích sau:

Phương pháp định giá tài sản 

Đây là một trong những phương pháp cơ bản để đánh giá giá trị của một công ty. Ưu điểm và hạn chế của phương pháp này được ghi nhận như sau:

Ưu điểm:

 • Dễ tìm hiểu và dễ thực hiện: Phương pháp định giá tài sản dựa trên giá trị tài sản hiện có của công ty là một khái niệm dễ hiểu và tính toán đơn giản.
 • Phản ánh giá trị cơ bản: Phương pháp này tập trung vào các tài sản cơ bản của công ty, bao gồm tài sản cố định, hàng tồn kho và tiền mặt, phản ánh được giá trị cơ bản của công ty.
 • Ít phụ thuộc vào dự báo: Phương pháp định giá tài sản ít phụ thuộc vào dự báo về tương lai so với các phương pháp khác như DCF hoặc định giá dựa trên lợi nhuận. Từ đó giúp giảm thiểu sai lệch do dự báo không chính xác.

Hạn chế:

 • Không tính đến tiềm năng tăng trưởng: Phương pháp này không tính đến khả năng sinh lời của công ty trong tương lai và tiềm năng tăng trưởng. Điều này có thể là một hạn chế đối với các công ty đang hoạt động trong môi trường kinh doanh năng động.
 • Không phản ánh được giá trị vô hình: Phương pháp định giá cổ phiếu dựa vào tài sản chỉ tập trung vào giá trị tài sản hiện có mà không phản ánh được giá trị của các yếu tố vô hình. Ví dụ như thương hiệu, quan hệ với khách hàng, hoặc nghiên cứu và phát triển.
 • Không phù hợp cho các công ty tăng trưởng nhanh: Phương pháp này thích hợp hơn cho các công ty ổn định với lịch sử tài chính vững vàng.
Phương pháp định giá tài sản là công cụ hữu ích để đánh giá giá trị cơ bản của công ty
Phương pháp định giá tài sản là công cụ hữu ích để đánh giá giá trị cơ bản của công ty

Phương pháp chiết khấu dòng tiền (DCF)

DCF là một trong những phương pháp phổ biến và mạnh mẽ nhất để định giá cổ phiếu và công ty. Các ưu điểm và hạn chế của phương pháp này:

Ưu điểm:

 • Phản ánh giá trị thực của công ty: Phương pháp DCF tập trung vào dòng tiền thực sự mà công ty tạo ra trong tương lai, phản ánh đầy đủ giá trị của các hoạt động kinh doanh.
 • Tính linh hoạt: DCF cho phép nhà đầu tư điều chỉnh các yếu tố như tỷ lệ tăng trưởng, mức chiết khấu, thời gian để phản ánh rủi ro và điều kiện thị trường cụ thể.
 • Tính nhất quán: Phương pháp này cung cấp một cách tiếp cận nhất quán và logic đối với việc định giá, giúp nhà đầu tư hiểu rõ cơ sở cho giá trị được tính toán.
 • Phù hợp cho các công ty không phát hành cổ tức: DCF phù hợp cho các công ty không phát hành cổ tức hoặc có chiến lược tái đầu tư lợi nhuận vào kinh doanh.

Hạn chế:

 • Yêu cầu dự báo chính xác: Phương pháp DCF đòi hỏi dự báo chính xác về dòng tiền tương lai. Điều này có thể là một thách thức do không chắc chắn trong việc dự đoán các biến số kinh doanh trong tương lai.
 • Nhạy cảm với một số yếu tố đầu vào: DCF nhạy cảm với các yếu tố như tỷ lệ tăng trưởng, mức chiết khấu và dự báo dòng tiền. Do đó một sự thay đổi nhỏ có thể dẫn đến sự thay đổi lớn trong kết quả.
 • Không phản ánh được giá trị vô hình: DCF thường không phản ánh được giá trị của các yếu tố vô hình như thương hiệu, quan hệ với khách hàng, hoặc nghiên cứu và phát triển.
 • Yêu cầu dữ liệu đầu vào chi tiết: Phương pháp này yêu cầu nhiều dữ liệu đầu vào chi tiết và sự hiểu biết sâu rộng về công ty và thị trường. Điều này có thể là một thách thức đối với nhà đầu tư ít kinh nghiệm.
DCF là một công cụ mạnh mẽ và phổ biến để định giá cổ phiếu
DCF là một công cụ mạnh mẽ và phổ biến để định giá cổ phiếu

Phương pháp định giá cổ phiếu theo cổ tức

Phương pháp định giá cổ tức là một phương pháp đơn giản để định giá cổ phiếu dựa trên dòng tiền cổ tức mà công ty dự kiến trả cho cổ đông trong tương lai. Một số ưu điểm và hạn chế của phương pháp này:

Ưu điểm:

 • Dễ thực hiện: Phương pháp định giá cổ tức dựa trên cơ sở là dòng tiền cổ tức là một phương pháp đơn giản và dễ hiểu cho nhà đầu tư.
 • Phù hợp cho các công ty ổn định và không phát triển: Phương pháp này thích hợp cho các công ty có lịch sử trả cổ tức ổn định và không có kế hoạch phát triển hay tái đầu tư lợi nhuận vào mở rộng hoặc nghiên cứu và phát triển.
 • Chỉ số cổ tức là một chỉ báo quan trọng: Giá trị cổ phiếu so với cổ tức có thể cung cấp cho nhà đầu tư một cái nhìn về xem cổ phiếu có định giá cao hay thấp so với lợi nhuận mà nó sinh ra.

Hạn chế:

 • Không phù hợp cho các công ty tăng trưởng nhanh: Phương pháp định giá cổ tức không phản ánh được tiềm năng tăng trưởng của công ty và không phù hợp cho các công ty đang ở giai đoạn tăng trưởng nhanh.
 • Yêu cầu sự ước lượng chính xác về cổ tức tương lai: Phương pháp này đòi hỏi nhà đầu tư phải ước lượng chính xác về mức cổ tức mà công ty dự kiến sẽ trả trong tương lai Điều này có thể khó khăn do không chắc chắn trong dự báo kinh doanh.
 • Không phản ánh được giá trị của tài sản không phải tiền: Phương pháp này chỉ tập trung vào giá trị dòng tiền cổ tức và không phản ánh được giá trị của các tài sản không phải tiền như tài sản cố định, thương hiệu hoặc quyền sở hữu trí tuệ.

Trong tổng thể, phương pháp định giá cổ phiếu là một công cụ đơn giản và dễ sử dụng để đánh giá cổ phiếu. Nhưng cần được sử dụng cùng với các phương pháp khác để có cái nhìn toàn diện về giá trị thực của cổ phiếu.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN KHÁC
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT NỔI BẬT