Hỏi Đáp

Từ khi viết trang blog nhỏ này, tôi thường xuyên nhận được những câu hỏi từ email của các bạn gửi về. Và đó là lí do tôi tạo chuyên mục hỏi – đáp này, hãy hỏi tôi 1 (hay nhiều) câu hỏi nếu bạn muốn, tôi rất vui lòng được lắng nghe và chia sẻ quan điểm của mình.