Giới thiệu

Mục đích thành lập trang website

Chúng tôi với nhiều năm chia sẻ thông tin và kiến thức về mảng tài chính, chứng khoán, chứng khoán phái sinh… thấu hiểu được sự khó khăn trong cách tiếp cận thông tin, kiến thức, sản phẩm dịch vụ, của ngành tài chính, chứng khoán… thậm chí là sự lẫn lộn, mơ hồ thông tin.

Vậy nên chúng tôi mới có ý tưởng xây dựng lên một trang website chuyên sâu về lĩnh vực tài chính, giúp tất cả mọi người có thể tìm kiếm thông tin nhanh và chính xác nhất.

Biết rằng trên mạng hiện nay có đến hàng trăm website cung cấp kiến thức về tài chính, chứng khoán…, mọi người tìm thông tin luôn có, nhưng:

  • Thông tin trên mạng quá nhiều, thông tin không sâu
  • Kiến thức của một số trang website cung cấp sai
  • Có một số trang website là ảo, xây dựng chỉ để lấy dữ liệu của người dùng
  • Thông tin trên mạng đã quá cũ không còn phù hợp với tình hình hoạt động tài chính hiện nay.

Chính vì vậy nhatkytraders.com mới ra đời nhằm hy vọng đem đến cho bạn đọc một kênh thông tin về tài chính chính xác nhất, mới nhất và đơn giản ai cũng có thể hiểu được.