Trang chủBlogCổ phiếu ưu đãi là gì? Có các loại cổ phiếu ưu...

Cổ phiếu ưu đãi là gì? Có các loại cổ phiếu ưu đãi nào?

Cổ phiếu ưu đãi là gì?

Cổ phiếu ưu đãi là cổ phiếu của một công ty có cổ tức được trả cho các cổ đông trước khi cổ tức bằng cổ phiếu phổ thông được phát hành. Nếu công ty phá sản, các cổ đông ưu tiên có quyền được thanh toán từ tài sản của công ty trước các cổ đông phổ thông.

Hầu hết các cổ phiếu ưu đãi đều có cổ tức cố định, trong khi cổ phiếu phổ thông thì không. Các cổ đông của cổ phiếu ưu đãi cũng thường không nắm giữ bất kỳ quyền biểu quyết nào, nhưng các cổ đông phổ thông thường có.

Định nghĩa về cổ phiếu ưu đãi

Các loại cổ phiếu ưu đãi hiện có

Có bốn loại cổ phiếu ưu đãi gồm: cổ phiếu ưu đãi cổ tức, cổ phiếu ưu đãi không tích lũy, cổ phiếu ưu đãi tham gia và cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi.

Cổ phiếu ưu đãi cổ tức

Cổ phiếu ưu đãi cổ tức bao gồm một điều khoản yêu cầu công ty phải trả tất cả cổ tức cho cổ đông, kể cả những cổ tức đã bị bỏ qua trong quá khứ, trước khi các cổ đông phổ thông có thể nhận được khoản thanh toán cổ tức của họ. Các khoản thanh toán cổ tức này được đảm bảo nhưng không phải lúc nào cũng được thanh toán khi đến hạn. 

Có 4 loại cổ phiếu ưu đãi

Cổ tức chưa thanh toán được gán cho biệt danh “cổ tức truy thu” và phải được chuyển đến chủ sở hữu hiện tại của cổ phiếu một cách hợp pháp tại thời điểm thanh toán. Đôi khi khoản bồi thường bổ sung (tiền lãi) được trao cho người nắm giữ loại cổ phiếu ưu đãi này.

Cổ tức hàng quý = [(Tỷ lệ cổ tức) x (Mệnh giá)] ÷ 4

Cổ tức ưu đãi cổ tức trên mỗi cổ phiếu = Cổ tức hàng quý x Số lần thanh toán bị bỏ lỡ

Xem thêm: Cổ phiếu khi nào nên bán? Cổ phiếu của bạn thuộc loại nào năm 2023?

Cổ phiếu ưu đãi không tích lũy

Cổ phiếu ưu đãi không tích lũy không phát hành bất kỳ khoản cổ tức bị bỏ sót hoặc chưa thanh toán nào. Nếu công ty chọn không trả cổ tức trong bất kỳ năm nào, thì các cổ đông của cổ phiếu ưu đãi không tích lũy không có quyền hoặc quyền yêu cầu khoản cổ tức bị bỏ qua đó vào bất kỳ thời điểm nào trong tương lai.

Cổ phiếu ưu đãi tham gia

Cổ phiếu ưu đãi tham gia cung cấp cho các cổ đông quyền được trả cổ tức với số tiền bằng với tỷ lệ cổ tức ưu đãi được quy định chung, cộng với một khoản cổ tức bổ sung dựa trên một điều kiện xác định trước. Khoản cổ tức bổ sung này thường được thiết kế để chỉ thanh toán nếu số tiền cổ tức mà các cổ đông phổ thông nhận được lớn hơn số tiền trên mỗi cổ phiếu xác định trước. 

Cổ phiếu ưu đãi tham gia

Nếu công ty bị thanh lý, các cổ đông ưu đãi cũng có thể có quyền được trả lại giá mua cổ phiếu cũng như một phần chia theo tỷ lệ số tiền còn lại mà các cổ đông phổ thông nhận được.

Cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi

Cổ phiếu ưu đãi có thể chuyển đổi bao gồm một tùy chọn cho phép các cổ đông chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi của họ thành một số lượng cổ phiếu phổ thông nhất định, thường là bất kỳ lúc nào sau một ngày đã định trước. Trong những trường hợp bình thường, cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi được trao đổi theo cách này theo yêu cầu của cổ đông. 

Tuy nhiên, một công ty có thể có một điều khoản về những cổ phiếu như vậy cho phép các cổ đông hoặc tổ chức phát hành bắt buộc phát hành. Cuối cùng, cổ phiếu phổ thông có thể chuyển đổi có giá trị như thế nào dựa trên việc cổ phiếu phổ thông hoạt động tốt như thế nào.

Điều gì xảy ra nếu bạn sở hữu cổ phiếu ưu đãi trong một công ty bị phá sản?

Nếu một công ty phá sản, thì các chủ sở hữu bảo đảm khác nhau trong công ty đó sẽ có yêu cầu đối với tài sản của công ty. Thứ tự mà những người nắm giữ bảo đảm đó nhận được phần tài sản của họ sẽ phụ thuộc vào các quyền cụ thể được trao cho họ trong các thỏa thuận bảo đảm của họ. Chẳng hạn, cổ phiếu ưu đãi thường sẽ được ưu tiên hơn cổ phiếu phổ thông và do đó sẽ được thanh toán trước các cổ đông phổ thông. Tuy nhiên, cổ phiếu ưu đãi nói chung sẽ có mức ưu tiên thấp hơn so với trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu hoặc chứng khoán có thu nhập cố định khác.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN KHÁC
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT NỔI BẬT