Trang chủBlogCách đọc hiểu cơ bản báo cáo tài chính của các công...

Cách đọc hiểu cơ bản báo cáo tài chính của các công ty

Đọc hiểu báo cáo tài chính của các công ty là việc làm cần được chú trọng ở những nhà đầu tư hiện nay. Tuy nhiên trên thực tế, không ít nhà đầu tư rất bỡ ngỡ với vấn đề này. Họ không biết nên bắt đầu từ đâu và tiếp cận với các báo cáo tài chính như thế nào hiệu quả?

Trong bài viết này, NhatkyTrader sẽ hướng dẫn cách đọc hiểu cơ bản báo cáo tài chính công ty. Nếu muốn chinh phục thị trường thành công, trader nên lưu ý ngay cho mình.

Cách đọc hiểu cơ bản báo cáo tài chính của các công ty

Xem thêm: Phân biệt Balance / Equity / Free Margin

  1. Tìm hiểu báo cáo tài chính là gì?

Báo cáo tài chính là bản báo cáo được công bố định kỳ (mỗi quý hoặc mỗi năm) của các công ty, doanh nghiệp kinh doanh trên thị trường.

Báo cáo tài chính sẽ giúp cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh và tài chính của một công ty. Bao gồm các yếu tố quan trọng như vốn chủ sở hữu, tài sản, doanh thu, các khoản nợ, dòng tiền, lãi ròng, lợi nhuận sau thuế,…

Một bộ báo cáo tài chính hoàn chỉnh thường sẽ có các phần:

– Báo cáo từ Ban giám đốc

– Báo cáo từ công ty kiểm toán

– Bảng cân đối về kế toán

– Báo cáo kết quả về hoạt động kinh doanh

– Báo cáo về lưu chuyển tiền tệ

– Thuyết minh báo cáo tài chính

Đọc hiểu cơ bản báo cáo tài chính là đọc và hiểu các phần nội dung dữ liệu có trong một bản báo cáo như trên.

  1. Quan tâm ý kiến từ Kiểm toán viên

Trước khi đọc các phần chi tiết trong báo cáo tài chính, bạn nên lưu ý quan tâm đến ý kiến của Kiểm toán viên. Vì sao? Bởi vì đây chính là thông tin quan trọng đầu tiên trong bất kỳ một bản báo cáo tài chính nào.

Nếu Kiểm toán viên đồng ý đánh giá tính trung thực và chính xác thì nội dung của bản báo cáo đó mới có hiệu lực. Trong trường hợp ngược lại, Kiểm toán viên có nhận xét hay ý kiến không tán đồng thì nội dung của bản báo cáo đó sẽ không có giá trị.

Thông thường, sẽ có 4 mức độ cơ bản để Kiểm toán viên thể hiện quan điểm của mình đối với nội dung của một bản báo cáo tài chính. Đó là: Chấp nhận toàn phần, Ngoại trừ, Không chấp nhận và Từ chối hoàn toàn.

Ví dụ minh họa:

Cách đọc hiểu cơ bản báo cáo tài chính của các công ty

Mức độ tin cậy của Kiểm toán viên cũng được thể hiện qua thang đo như sau:

Cách đọc hiểu cơ bản báo cáo tài chính của các công ty

  1. Đọc hiểu về Bảng cân đối kế toán

Tiếp đến khi đọc hiểu báo cáo tài chính, bạn cần đọc Bảng cân đối kế toán.

Bảng cân đối kế toán là một bảng số liệu cực kỳ quan trọng, thể hiện về tình hình tài chính của một công ty trong một thời điểm xác định.

Bảng cân đối kế toán sẽ được cân bằng theo công thức:

Tài sản = Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu

Cách đọc Bảng cân đối kế toán như sau:

– Bước 1: Cần liệt kê các mục lớn về tài sản và nguồn vốn.

– Bước 2: Tính tỷ trọng và sự thay đổi của những khoản mục này vào thời điểm báo cáo.

– Bước 3: Lưu ý về các mục chiếm tỷ trọng cao hay có biến động lớn về giá trị.

Lưu ý: Nên quan tâm đến các khoản thay đổi đáng kể trong phần báo cáo này. Hầu hết những sự thay đổi, biến động lớn về bảng cân đối kế toán sẽ giúp cho bạn biết được phần lớn tài sản của công ty đang góp mặt ở đâu và việc hình thành tài sản công ty đến từ nguồn nào?

  1. Đọc hiểu về Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Tiếp theo là đọc hiểu Báo cáo kết quả kinh doanh của công ty trong báo cáo tài chính.

Báo cáo kết quả kinh doanh là bản báo cáo tổng kết doanh thu và tất cả chi phí hoạt động của công ty tính đến kỳ báo cáo. Sẽ có 3 mảng chính trong bản báo cáo này là hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính và hoạt động khác.

Công thức thể hiện cho Báo cáo kết quả kinh doanh sẽ là:

Lợi nhuận = Doanh thu – Chi phí

Cách đọc Báo cáo kết quả kinh doanh như sau:

– Bước 1: Cần tách riêng giữa phần doanh thu với phần chi phí.

– Bước 2: Tính tỷ trọng của các phần doanh thu (trong tổng doanh thu), các phần chi phí (trong tổng chi phí) và đối chiếu sự thay đổi của chúng so với cùng kỳ báo cáo.

– Bước 3: Quan sát, lưu ý và nhận xét về sự thay đổi của những khoản này ảnh hưởng đến lợi nhuận như thế nào.

Lưu ý: Bạn nên tập trung vào tỷ trọng và so sánh xem chúng có sự thay đổi với cùng kỳ hay không. Nếu có sự biến động xấu bất thường, rất có thể, hoạt động của công ty đang gặp vấn đề. Điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến doanh thu và mức lợi nhuận hiện tại của công ty.

  1. Đọc hiểu về Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Một phần cũng rất quan trọng mà bạn không thể bỏ qua trong cách đọc báo cáo tài chính là đọc hiểu về Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là báo cáo thể hiện về việc công ty đã kiếm được bao nhiêu tiền và đã chi tiêu bao nhiêu tiền trong một khoảng thời gian xác định (đến khi báo cáo).

Bản báo cáo này sẽ được thể hiện qua 3 phần chính là dòng tiền từ hoạt động kinh doanh, dòng tiền từ hoạt động tài chính và dòng tiền từ hoạt động đầu tư.

Cách đọc Báo cáo lưu chuyển tiền tệ như sau:

– Đọc từng phần chính có trong bản báo cáo này. Lưu ý về dòng tiền thu vào và dòng tiền chi ra ở mỗi phần.

– Dòng tiền vào thường sẽ được biểu thị bằng các từ ngữ như “tiền thu từ…., tiền thu về….,…. nhận được”.

– Dòng tiền ra thường sẽ được biểu thị bằng các từ ngữ như “tiền chi về…., tiền chi để…., tiền trả…..”.

Lưu ý: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ của một công ty sẽ giúp cho bạn nhận biết được tình hình tài chính của công ty đó có lành mạnh và ổn định hay không. Bên cạnh đó, dòng tiền còn là sự thể hiện cho vấn đề tài chính hiện tại của một công ty đang diễn ra như thế nào.

Cách đọc hiểu cơ bản báo cáo tài chính của các công ty

  1. Đọc hiểu về Thuyết minh báo cáo tài chính

Và cuối cùng trong cách cách đọc báo cáo tài chính là đọc hiểu về Thuyết minh báo cáo tài chính.

Thuyết minh báo cáo tài chính sẽ cung cấp thông tin chi tiết về tất cả số liệu đã trình bày trong các phần Báo cáo cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và những thông tin có liên quan khác.

Sẽ có các phần chính trong Thuyết minh báo cáo tài chính như sau:

– Đặc điểm hoạt động của công ty

– Chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán

– Đơn vị tiền tệ, kỳ kế toán trong báo cáo

– Chính sách kế toán được áp dụng

– Thông tin bổ sung của các bản báo cáo như trên

Cách đọc Thuyết minh báo cáo tài chính như sau:

– Bước 1: Đọc và lưu ý về công ty, bao gồm kỳ kế toán, đặc điểm công ty, chính sách và chuẩn mực được áp dụng.

– Bước 2: Lưu ý về thông tin thuyết minh các khoản mục trong báo cáo tài chính. Cần tìm hiểu về nguyên nhân, hướng khắc phục và sự phát triển trong tương lai của công ty như thế nào.

  1. Kết luận

Trên đây là nội dung về hướng dẫn cách đọc hiểu cơ bản báo cáo tài chính của các công ty hoạt động trên thị trường hiện nay. Các nhà đầu tư nên lưu ý tham khảo và vận dụng cho mình trong việc tìm hiểu và đánh giá tình hình hoạt động của các công ty đang quan tâm. Từ đó giúp cho việc xác định chiến lược, kế hoạch và phương án đầu tư thêm chính xác, hiệu quả hơn.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN KHÁC
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT NỔI BẬT