Trang chủKiến ThứcHướng dẫn cách đọc hiểu Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Hướng dẫn cách đọc hiểu Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một công cụ quan trọng trong đánh giá và quản lý tình hình tài chính của doanh nghiệp. Loại báo cáo này còn cung cấp thông tin quan trọng, giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định chiến lược và tài chính hiệu quả. Tìm hiểu cách đọc báo cáo về lưu chuyển tiền tệ một cách chính xác nhất, Nhatkytraders đã có bài viết chia sẻ sau đây. 

Tham khảo về cách đọc báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Tham khảo về cách đọc báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì?

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một tài liệu tài chính thường được công ty hoặc tổ chức sử dụng để ghi lại và phân tích các hoạt động liên quan đến tiền mặt và các công cụ tương đương tiền mặt trong một khoảng thời gian cụ thể, thường là một kỳ kế toán (một quý hoặc một năm). 

Báo cáo này thường bao gồm 3 phần chính: hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính.

 • Hoạt động kinh doanh: Bao gồm các hoạt động tiền mặt từ bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ chính của doanh nghiệp.
 • Hoạt động đầu tư: Bao gồm các hoạt động tiền mặt liên quan đến mua và bán tài sản cố định hoặc đầu tư tài chính như cổ phiếu và trái phiếu.
 • Hoạt động tài chính: Bao gồm các hoạt động tiền mặt liên quan đến vốn và nợ, chẳng hạn như phát hành cổ phiếu mới, trả cổ tức hoặc vay tiền.

Báo cáo về lưu chuyển tiền tệ cung cấp thông tin quan trọng cho nhà đầu tư và các bên liên quan để đánh giá tình hình tài chính và khả năng sinh lời của một doanh nghiệp.

Vai trò của loại báo cáo này ra sao?

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin về tình hình tài chính của doanh nghiệp từ góc độ tiền mặt và tương đương tiền mặt. Dưới đây là một số vai trò chính:

 • Đo lường hiệu quả quản lý tiền mặt: Báo cáo về lưu chuyển tiền tệ giúp đánh giá xem doanh nghiệp đã quản lý tiền mặt như thế nào trong một giai đoạn cụ thể. Nó cung cấp thông tin về việc doanh nghiệp đã tạo ra hoặc sử dụng tiền mặt từ hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài chính.
 • Dự đoán khả năng thanh toán: Bằng cách phân tích báo cáo tiền tệ, nhà đầu tư và các bên liên quan có thể đánh giá khả năng thanh toán của doanh nghiệp trong tương lai. Nó cho phép họ đưa ra quyết định về việc cung cấp vốn hoặc hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp.
 • Theo dõi dòng tiền mặt: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cung cấp thông tin chi tiết về các khoản thu và chi tiền mặt trong một giai đoạn thời gian cụ thể. Điều này giúp doanh nghiệp và nhà đầu tư theo dõi cẩn thận các dòng tiền mặt và xác định nguồn gốc của chúng.
 • Đánh giá hiệu suất đầu tư và tài chính: Bằng cách phân tích báo cáo lưu chuyển về tiền tệ, nhà đầu tư có thể đánh giá hiệu suất của các hoạt động đầu tư và tài chính của doanh nghiệp. Điều này giúp họ đưa ra quyết định thông minh về việc đầu tư vào hoặc hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp.
báo cáo lưu chuyển về tiền tệ
Đánh giá vai trò của báo cáo lưu chuyển về tiền tệ

Hướng dẫn đọc báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo lưu chuyển về tiền tệ được chia thành 3 phần chính tương ứng với 3 dòng tiền:

 • Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh phản ánh các luồng tiền liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên như thanh toán cho nhà cung cấp, khách hàng, người lao động, lãi vay và các khoản thuế. Đây là nguồn tiền do chính hoạt động kinh doanh tạo ra chứ không phải từ huy động vốn.
 • Dòng tiền từ hoạt động đầu tư bao gồm các luồng tiền liên quan tới việc mua sắm, thanh lý tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác.
 • Dòng tiền từ hoạt động tài chính liên quan tới vốn chủ sở hữu (tăng giảm vốn góp, trả cổ tức…) và các khoản vay nợ (trả nợ gốc, vay mới…).

Đối với phân tích báo cáo lưu chuyển về tiền tệ, nhà đầu tư cần xem xét lần lượt từng dòng tiền từ 3 hoạt động nêu trên.

Dòng tiền đầu vào và dòng tiền đầu ra được thể hiện thế nào trên loại báo cáo lưu chuyển này?

 • Dòng tiền đầu vào luôn được thể hiện với những cụm từ ngữ như “tiền thu từ…” hoặc “… nhận được”. Mặt thể hiện con số sẽ là con số dương.
 • Dòng tiền đầu ra luôn được thể hiện với những cụm từ ngữ như “tiền chi để …” hoặc “… đã trả”. Mặt thể hiện con số sẽ là con số âm.
Ví dụ về dòng tiền vào và dòng tiền ra thể hiện trên báo cáo
Ví dụ về dòng tiền vào và dòng tiền ra thể hiện trên báo cáo

Vì sao nhà đầu tư cần quan tâm đến báo cáo này?

Nhà đầu tư cần chú trọng tới báo cáo lưu chuyển tiền tệ vì nó cung cấp những thông tin then chốt về tình hình tài chính của doanh nghiệp từ góc độ dòng tiền. Dưới đây là một số lý do tại sao báo cáo này quan trọng đối với nhà đầu tư:

 • Báo cáo cho thấy năng lực quản lý dòng tiền hiệu quả của doanh nghiệp, giúp nhà đầu tư đánh giá khả năng tạo ra tiền mặt để chi trả cổ tức, lãi vay và tái đầu tư vào hoạt động kinh doanh.
 • Báo cáo giúp dự đoán khả năng thanh toán trong tương lai của doanh nghiệp, cung cấp cơ sở ra quyết định đầu tư hay cấp vốn.
 • Báo cáo thể hiện chi tiết các luồng tiền vào ra, giúp nhà đầu tư theo dõi chặt chẽ và đảm bảo tính ổn định, liên tục trong hoạt động kinh doanh.
 • Báo cáo là công cụ hữu ích để đánh giá hiệu quả hoạt động đầu tư, tài chính, giúp nhà đầu tư ra quyết định đầu tư hay rút vốn một cách thông minh.

Kết luận

Đọc và hiểu báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một phần quan trọng của quá trình đánh giá tài chính của doanh nghiệp. Báo cáo này không chỉ cung cấp cái nhìn tổng quan về khả năng sinh lời của doanh nghiệp mà còn giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về cách mà doanh nghiệp quản lý, sử dụng tiền mặt. Điều này giúp họ đưa ra các quyết định đầu tư thông minh và đánh giá rủi ro tài chính một cách chín chắn. 

Bằng cách phân tích các dòng tiền mặt và hoạt động tài chính, nhà đầu tư có thể đo lường hiệu suất của doanh nghiệp và dự đoán khả năng thanh toán trong tương lai. Do đó, việc đọc báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một phần quan trọng trong quy trình nghiên cứu và đánh giá đầu tư.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN KHÁC
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT NỔI BẬT